czy muszę szczepić dziecko

Kary za nieszczepienie dziecka – krótki informator dla rodzica i lekarza.

Poddanie się szczepieniom ochronnym zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych jest obowiązkiem prawnym wynikającym wprost z art. 5 pkt 1 lit. b oraz art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wspomniane artykuły wprost wymieniają szczepienia ochronne jako obowiązek, któremu podlegają wszystkie osoby przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przywołana jednak powyżej ustawa nie przewiduje wprost sankcjonowania za odmowę szczepienia.