kraków adwokat rozwód

Unieważnienie małżeństwa – czy to w ogóle możliwe?

Unieważnienie małżeństwa należy do instytucji prawa rodzinnego. Zostało uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (,,k.r.o.”). Działa ex tunc, czyli wstecz oraz powoduje poważne następstwa, między innymi: ustają wzajemne prawa i obowiązki małżonków względem siebie, a małżonkowie wracają do stanu cywilnego sprzed ślubu. Należy pamiętać, że małżeństwo polega unieważnieniu tylko na żądanie uprawnionych podmiotów. Jeśli takie żądanie nie nastąpi, małżeństwo jest ważne.