pełnomocnictwo

Temat: pełnomocnictwo. Uwagi ogólne, rodzaje, formy – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA!

Bywa tak, że czasami z różnych powodów nie jesteśmy w stanie osobiście być stroną czynności prawnej – jesteśmy za granicą, chorzy, w innym mieście – właśnie w takich sytuacjach przychodzi nam z pomocą instytucja pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo jest jednostronnym oświadczeniem osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.