wykroczenia

Interwencja policji: prawa i obowiązki policjanta i obywatela.

Zgodnie z ustawą o policji – interwencja policji oznacza włączenie się policjanta lub policjantów w tok zdarzenia mogącego naruszać normy prawne i podjęcie działań zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku prawnego. Jak widać pojęcie interwencji jest dość nieostre, a samo włączenie się policjanta może zostać zainicjowane tak przez osobę trzecią (np. sąsiada zgłaszającego zakłócenie ciszy nocnej) jak i samego policjanta, który zauważy niepokojące go zdarzenie. Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące praw policjanta i obywatela, warto poznać podstawowe zadania policji, bowiem to pomoże nam zrozumieć lepiej cel jaki (przynajmniej zgodnie z ustawą) powinien przyświecać w wykonywaniu pracy każdemu policjantowi.

wykroczenia

Jak zachować się podczas kontroli drogowej?

Kontrola drogowa często związana jest z popełnieniem wykroczenia drogowego, ale może być przeprowadzona również w celu rutynowej kontroli, np. trzeźwości kierowcy.  Nie każdy jednak wie, jak należy zachować się podczas kontroli, często wiedzę na ten temat czerpiemy np. z filmów, które nie do końca oddają rzeczywistość. Z dzisiejszego wpisu dowiecie się jakie są prawa i obowiązki kierowcy, czego się wystrzegać oraz czego wymagać od kontrolujących nas funkcjonariuszy.