KANCELARIA DLA CIEBIE

Prawo to nie tylko wielki biznes i wielkie pieniądze, to często problemy dnia codziennego, emocje, trud, – sytuacje, z którymi nie dajemy sobie rady sami. Szukając prawnika warto angażować się w osoby, które pomogą nam przejść przez ten trudny okres i w prostych słowach wytłumaczą jak należy w danej sytuacji postąpić. Zapewniam swoim Klientom indywidualny charakter opieki prawnej, a wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pozwoli udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i obrać najlepszą strategię postępowania.

PRAWO RODZINNE

Przed wdaniem się w spór sądowy, jeśli jest to możliwe, zawsze dążę do rozstrzygnięcia spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, przy wykorzystaniu mediacji, udziale psychologa czy terapii rodzinnej. Spotkanie z mediatorem, psychologiem czy psychologiem dziecięcym czasem służą rodzinie bardziej niż proces. Jeżeli te metody zawiodą, lub jeśli nie ma woli polubownego załatwienia sporu, pozostaje droga sądowa.

Specjalizuje się w:

 • reprezentacji procesowej w sprawach o rozwód (rozwód z orzekaniem o winie, rozwód bez orzekania o winie) i separację,
 • reprezentacji w sprawach o podział majątku wspólnego,
 • dochodzeniu i egzekwowaniu alimentów,
 • reprezentacji w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej – wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienia, ograniczenia i rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka oraz w sprawach dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi;
 • sporządzanie projektów umów majątkowych małżeńskich (intercyzy).

PRAWO SPADKOWE

Świadczę pomoc prawną w zakresie stwierdzenia praw do spadku i dokonania podziału spadku, zabezpieczania spadków, dochodzenia innych praw związanych ze spadkiem, takich jak zachowek oraz zabezpieczania wykonania woli spadkodawcy przez odpowiednie postanowienia testamentowe. testamentowe i inne.

PRAWO UMÓW

Wieloletnie doświadczenie z zakresu sporządzania umów gwarantuje moim Klientom bezpieczeństwo transakcji, których są uczestnikami.

W ramach opisywanej materii na szczególne uwzględnienie zasługują:

 • umowy z zakresu prawa pracy i pokrewne, np. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy menadżerskie, akty powołania, mianowania i wyboru, i inne;
 • umowy specjalistyczne z różnych dziedzin prawa, np. know-how, licencji i sublicencji, konsorcjum, dystrybucji,
 • umowy cywilno-prawne, np. umowy użytkowania (w tym wieczystego), zastawu, służebności, przelewu, najmu, leasingu, agencyjne, darowizny, komisu, ubezpieczenia, sprzedaży, dostawy, zlecenia, dzieło, i inne;
 • umowy z zakresu prawa budowlanego, np. umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, i inne.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Specjalizuje się w reprezentowaniu zarówno dłużników, jak i wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych. Istnieje spora liczba czynności w trakcie postępowania egzekucyjnego, które powinny zostać powierzone zawodowemu pełnomocnikowi dłużnika lub wierzyciela z uwagi na fakt, iż prawidłowe ich wykonanie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, zwykle niedostępnej powszechnie. Do tego rodzaju czynności należą między innymi:

 • skarga na komornika (również w trybie administracyjnym),
 • skarga na opis i oszacowanie nieruchomości,
 • skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego,
 • wszczęcie postępowania przeciwegzekucyjnego;
 • wszczęcie postępowania zabezpieczającego.

SPRAWY O ZAPŁATĘ

Sprawy o zapłatę to jeden z najczęściej występujących rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Dotyczą one najczęściej wykonania zobowiązań, przykładowo z tytułu umowy sprzedaży, najmu, wykonania usługi.

W ramach przedmiotowej specjalizacji, zapewniam Klientom kompleksową obsługę zarówno na etapie postępowania przesądowego (wezwania do zapłaty), przy sporządzaniu pozwu, dalszych pism procesowych, jak i osobistą obecność na sali rozpraw.

Występuje z pozwami o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu:

 • upominawczym,
 • uproszczonym,
 • nakazowym,
 • elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Armii Krajowej 12/U11 (Tarasy VERONA, I piętro)

30-150 Kraków (Polska)

Numer NIP: 6842358567

Numer REGON: 123218643

Tel.: 570 800 790

E-mail: anna@kancelariapoprawa.pl

Godziny pracy Kancelarii:

poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00 (spotkania po wcześniejszym umówieniu)

Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego w celu ułatwienia kontaktu w związku z wysłaniem zapytania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Armii Krajowej 12/U11, 30-150 Kraków, Polska. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Polityka Prywatności.