KANCELARIA DLA BIZNESU

Oferuję kompleksową obsługę prawną skierowana do przedsiębiorców. Współpracując z przedsiębiorcą staram się tworzyć bezpieczne i niezawodne rozwiązania prawne, dające możliwość prowadzenia efektywnego i zrównoważonego biznesu.

PRAWO SPÓŁEK I PRAWO HANDLOWE

Doradzam w zakresie:

 • zakładania i likwidacji spółek: zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym zakładanie spółek przez system S24), spółki akcyjnej, spółki komandytowej i innych spółek osobowych;
 • przekształceń własnościowych (także przekształcenia z działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, i in.);
 • bieżącego funkcjonowania spółek;
 • spraw korporacyjnych: obsługi organów spółek, ich posiedzeń, przygotowywania projektów dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy;
 • reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych.

Obsługuję i zakładam fundacje i stowarzyszenia, pomagając przy ich tworzeniu i w codziennej praktyce.

Współpracuję z biurami rachunkowymi, notariuszami i doradcami podatkowymi (patrz dział: PARTNERZY KANCELARII), celem pełnej obsługi korporacyjnej Klientów.

PRAWO PRACY I KONTRAKTY MENADŻERSKIE

Jedną z moich wieloletnich specjalizacji jest prawo pracy.

Doradzam w:

 • prawidłowym nawiązywaniu, rozwiązywaniu oraz zmianie stosunku pracy;
 • sporach dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy;
 • przygotowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń i in;
 • stosowaniu zapisów o zakazie konkurencji oraz o ochronie poufności w umowach o pracę;
 • przygotowywaniu kontraktów menedżerskich;
 • audytach stosowanej dokumentacji pracowniczej i rekomendacjach zmian w tejże dokumentacji;
 • szkoleniach pracowników i pracodawców z zakresu prawa pracy.

SPORY KORPORACYJNE

Oferuje obsługę prawną zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w toku wszelkiego rodzaju postępowań sądowych towarzyszących sporom korporacyjnym m.in.:

 • postępowania przed sądem rejestrowym,
 • powództwa o stwierdzenie nieważności/uchylenie uchwał,
 • powództwa o stwierdzenie nieistnienia uchwał,
 • postępowania o wyłączenie wspólnika i rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • sprawy dotyczące wypłat dywidendy,
 • postępowanie o naruszenie dóbr osobistych i postępowania karne.

DUE DILIGENCE

Due diligence wykonuje się zwykle przed zakupem udziałów lub akcji spółek, jak i całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części; może także poprzedzać decyzje o łączeniu, podziale, przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz istotne inwestycje o charakterze kapitałowym.

Zakres badania obejmuje przede wszystkim:

 • ocenę wewnętrznej struktury badanego podmiotu;
 • analizę stosunków z podmiotami powiązanymi i istotnymi kontrahentami;
 • analizę stanu nieruchomości i kluczowych ruchomości;
 • analizę obciążeń majątku badanego podmiotu, korzystania z majątku spółki przez osoby trzecie i korzystania przez badany podmiot z majątku osób trzecich;
 • ocenę kluczowych umów, w szczególności umów z dostawcami i odbiorcami, jak również analizę umów kredytowych i in. Podobnych;
 • określenie struktury zatrudnienia;
 • analizę wszelkich toczących się spraw sądowych, w tym sporów pracowniczych, cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, karnych i innych;
 • ocenę dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa pod względem administracyjnym (pozwolenia, koncesje, zgody).

RODO

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO)  zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 roku, jednakże nadal wielu przedsiębiorców nie jest w pełni przygotowanych i nie wdrożyło jeszcze RODO w swoich firmach.

W celu wsparcia moich Klientów oferuję  kompleksową usługę wdrożenia RODO wraz ze szkoleniem pracowników przedsiębiorstwa.

Proponowane czynności Kancelarii obejmują następujące etapy:

 • Etap I. Identyfikacja wymagań prawnych z RODO w zakresie adekwatnym do procesów i zakresu działalności konkretnego przedsiębiorstwa.
 • Etap II. Ocena aktualnych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie pod kątem zgodności z RODO oraz identyfikacja potrzeb adekwatnie do procesów i zakresu działalności przedsiębiorstwa,  audyt,  lista kontrolna.
 • Etap III. Przeprowadzenie czynności wdrożeniowych i dostosowawczych w przedsiębiorstwie.

Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Armii Krajowej 12/U11 (Tarasy VERONA, I piętro)

30-150 Kraków (Polska)

Numer NIP: 6842358567

Numer REGON: 123218643

Tel.: 570 800 790

E-mail: anna@kancelariapoprawa.pl

Godziny pracy Kancelarii:

poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00 (spotkania po wcześniejszym umówieniu)

Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego w celu ułatwienia kontaktu w związku z wysłaniem zapytania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Armii Krajowej 12/U11, 30-150 Kraków, Polska. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Polityka Prywatności.