Zaznacz stronę

Chcemy założyć spółkę, na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wiemy już jakie plusy i minusy wiążą się z tym konkretnym podmiotem, wiemy czym różni się funkcja członka zarządu spółki a kim jest wspólnik, wiemy już kiedy i z kim będziemy współpracować – chcemy przystąpić do kwestii formalnej, zarejestrować podmiot.

Jakie mamy opcje? Klasycznie – można udać się notariusza, później z aktem założycielskim i całą dokumentacją, którą wymagają przepisy prawa wypełniamy formularze wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, opłacamy, biegniemy na pocztę lub dziennik podawczy właściwego sądu i czekamy na rejestrację. Ale można też użyć nowoczesnej metody – możemy założyć i zarejestrować podmiot przez Internet, konkretnie system S24.

Jak wygląda procedura rejestracji spółki z o.o. w systemie S24?

Aby założyć spółkę w systemie S24, musimy zarejestrować się na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Dopiero dla zalogowanego użytkownika dostępne są zasoby systemu umożliwiające rejestrację spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy.

Po zalogowaniu do systemu, możemy przystąpić do działania. Do zawarcia umowy spółki dla potrzeb rejestracji spółki w trybie S24 nie jest wymagane dochowanie formy aktu notarialnego wynikającej z art. 157§2 KSH. Rezygnację z formy aktu notarialnego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie 24 ustawodawca zastąpił koniecznością korzystania z wzorca umowy. Swoboda ustalania treści umowy jest zatem ograniczona, można wybierać jedynie pomiędzy wariantami uregulowań bądź uzupełnienia poszczególnych postanowień. Powinni o tym pamiętać przyszli wspólnicy, aby bowiem świadomie wybierać spośród wariantów umowy spółki z o.o. – wzorca umowy, niezbędna jest przynajmniej podstawowa znajomość regulacji dotyczących spółki z o.o., które zawierane są w umowie spółki.

Jako dokumenty obowiązkowe dla rejestracji system wskazuje umowę spółki i listę wspólników, każdy z nich może zostać wygenerowany przez system.

System umożliwia także dołączenie do zgłoszenia innych dokumentów.

Ważne!

Udziały spółki z o.o. rejestrowanej przy użyciu wzorca umowy mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Po sporządzeniu umowy spółki z o.o. można przystąpić do wypełnienia wniosku o wpis i jego opłacania przez system S24.

Ile kosztuje założenie spółki w trybie tradycyjnym a ile w S24?

Koszty w systemie S24:

  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku (250 zł)
  • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł)
  • opłata manipulacyjna operatora płatności (ok. 5 zł).

Koszty założenia spółki z o.o. w systemie tradycyjnym:

  • koszt taksy notarialnej (przy kapitale zakładowym 5000 zł –wysokość opłaty to 160 zł + wypisy)
  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku (500 zł)
  • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

Jakie są minusy rejestracji spółki z o.o. przez system S24?

Co wskazano powyżej rejestrując spółkę z o.o. w trybie S24, korzystasz wyłącznie z wzorca umowy.

Rzecz jasna, rezygnacja z formy aktu notarialnego na rzecz wzorca umowy ma swoje konsekwencje. Swoboda ustalania treści umowy jest bardzo ograniczona, można bowiem wybierać jedynie pomiędzy wariantami uregulowań bądź uzupełnienia poszczególnych postanowień.

Nie jesteśmy więc w stanie dostosować wzorca umowy pod konkretną spółkę celową, którą zakładamy, we wzorcu nie przewidziano np. możliwości wprowadzenia odpowiednich postanowień dotyczących dopłat czy podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, a są to przecież bardzo popularne i korzystne formy dofinansowania spółki z o.o., zaś ich zawarcie w umowie spółki jest niezbędne, aby móc z nich korzystać.

Oczywiście, umowa spółki z o.o. zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy może być zmodyfikowana po zarejestrowaniu spółki. Przy czym zmiana następuje w tradycyjnym trybie, tj. wymaga uchwały wspólników zaprotokołowanej przez notariusza i wpisu do KRS, a co za tym idzie zmiana łączy się już z wyższymi kosztami.

WAŻNE!

W przypadku procedury S24 należy także pamiętać, że w praktyce uwzględnienie rozwiązań przewidzianych przez przepisy zależy od aktualnie dostępnych funkcjonalności systemu S24. Należy je sprawdzić na bieżąco na stronie systemu Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl. Więcej prawnych nowinek ? Polub mój fanpage już dziś!