rozwód

Kiedy żona może dostać większość majątku po rozwodzie – czyli nietypowo o podziale majątku wspólnego.

Czy zawsze Sąd podzieli wspólny majątek małżonków pół na pół? Czy żona może dostać cały lub prawie cały majątek mimo, iż nie pracowała zarobkowo w trakcie małżeństwa a zajmowała się dziećmi? Lub odwrotnie czy w takie sytuacji cały majątek może przypaść mężowi? Co z leniwym mężem na którego żona pracowała przez całe małżeństwo? O tak zwanych nierównych udziałach przy podziale majątku wspólnego przeczytacie w dzisiejszym artykule.

opieka nad dzieckiem

Opieka naprzemienna – czy to dobre rozwiązanie dla dziecka?

Z badań przeprowadzonych przez badaczy Uniwersytetu w Uppsali, Instytutu Karolinska i Instytutu Badawczego CHESS w 2017 r. na próbie 3656 dzieci wynika, że u dzieci w wieku przedszkolnym wychowywanych w systemie pieczy naprzemiennej oraz w rodzinach pełnych obserwowano zdecydowanie mniej negatywnych skutków psychicznych i wychowawczych, niż u dzieci żyjących głównie lub tylko z jednym z rodziców. Choć obecnie naprzemienna opieka nad dzieckiem nie została wprost uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, to także w Polsce sądy – w uzasadnionych przypadkach – decydują się na orzeczenie o systemie opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

intercyza

Intercyza – odpowiadam na Wasze pytania: czym jest, kiedy warto ją spisywać, na czym polega i wiele innych.

W poniedziałkowym wpisie na instagramowym profilu @poprawa.o.prawie zadałam obserwatorom pytanie dotyczące intercyzy – czyli umowy majątkowej małżeńskiej. Wszyscy, mogli zapytać o to co interesuje ich w temacie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz jakie mają wątpliwości z tym związane. Pojawiło się kilka ciekawych pytań, na które odpowiem w dzisiejszym wpisie.

Rozwód – kiedy, jak i gdzie oraz czy z orzekaniem czy bez orzekania o winie?

W jakich sytuacjach można złożyć pozew rozwodowy? Decyzja o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu, stąd zarówno przepisy jak i orzecznictwo stoją na stanowisku, iż przyczyna musi być poważna i zasadniczo nieusuwalna. Aby złożyć pozew rozwodowy wystąpić powinien trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego miedzy małżonkami. Co to oznacza?…

alimenty

Alimenty na rzecz rodziców

Czy rodzice mogą domagać się alimentów od pełnoletnich dzieci? W artykule 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, możemy wyczytać iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Mimo tego, iż możliwość ubiegania się o świadczenia alimentacyjne kojarzy się nam w zasadzie wyłącznie z linią od rodzica do dziecka (czasem kojarzymy także alimenty…

Zwiazki partnerskie konkubinat

Jak uregulować sprawy spadkowe w związkach partnerskich i konkubinatach

Jak uregulowana jest kwestia dziedziczenia w polskich przepisach? W polskim prawnie brak jest regulacji dotyczących możliwości dziedziczenia po sobie osób, pozostających w związkach partnerskich czy konkubinatach, w sytuacji braku pozostawienia testamentu przed spadkodawcę. Wyjaśniając pokrótce, zgodnie z polskim kodeksem cywilnym mamy zasadniczo dwie formy dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe lub, w razie gdy spadkobierca pozostawił po sobie testament – dziedziczenie z testamentu. Czym się różnią?

Konkubinat Anna Poprawa

Prawne rozwiązania problemów dnia codziennego konkubentów

Jak wynika z przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w lipcu 2017 roku badań, dotyczących osób niezamężnych i nieżonatych w polskich rodzinach[1] –  na każdą nuklearną rodzinę w Polsce (rodzice + dzieci) przypada średnio jedna pełnoletnia osoba, która nie zawarła związku małżeńskiego. Większość (56%) osób stanu wolnego (niezamężnych i nieżonatych) nie ma partnera (partnerki), co czwarta osoba z tej grupy żyje w konkubinacie (24%), prawie co piąta zaś (17%), choć pozostaje w związku nieformalnym, nie mieszka ze swoim partnerem (swoją partnerką). Wstępujemy więc w związki niesformalizowane prawnie coraz częściej; i zasadniczo staje się to normą albo na całe życie albo na kilka jego lat. I pewnie temat ten nie byłby ani specjalnie interesujący, ani skomplikowany – gdyby nie fakt, iż z każda niesformalizowana prawnie instytucja, może pociągać za sobą problemy w naszym życiu prywatnym.

Konkubinat Kancelaria Anna Poprawa

Konkubinat, związki partnerskie w Polsce – jakie są nasze prawa a jakie obowiązki?

Konkubinat, zwany bardziej współcześnie związkiem partnerskim (choć niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, iż pojęcia te nie są tożsame – przyznając konkubinatowi znaczenie związku osób dwóch różnych płci, zaś związkom partnerskim także znaczenie, w sytuacji gdy partnerami są osoby tej samej płci) to zgodnie z ugruntowanym poglądem wspólne pożycie analogiczne do małżeńskiego, tyle, że pozbawione legalnego węzła. Oznacza to istnienie więzi duchowej, fizycznej i ekonomicznej, łączącą dwoje osób.  Związki takie jednakże nie podlegają żadnej rejestracji.