Zaznacz stronę
Czym jest gwałt w małżeństwie?

Czym jest gwałt w małżeństwie?

Gwałt jest przestępstwem jasno uregulowanym w art. 197 Kodeksu karnego, który precyzyjne wskazuje na elementy charakteryzujące ten czyn zabroniony- wykorzystanie przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu do doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego. Jest to czyn...