Zwiazki partnerskie konkubinat

Jak uregulować sprawy spadkowe w związkach partnerskich i konkubinatach

Jak uregulowana jest kwestia dziedziczenia w polskich przepisach? W polskim prawnie brak jest regulacji dotyczących możliwości dziedziczenia po sobie osób, pozostających w związkach partnerskich czy konkubinatach, w sytuacji braku pozostawienia testamentu przed spadkodawcę. Wyjaśniając pokrótce, zgodnie z polskim kodeksem cywilnym mamy zasadniczo dwie formy dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe lub, w razie gdy spadkobierca pozostawił po sobie testament – dziedziczenie z testamentu. Czym się różnią?