Zaznacz stronę
Czym jest gwałt w małżeństwie?

Czym jest gwałt w małżeństwie?

Gwałt jest przestępstwem jasno uregulowanym w art. 197 Kodeksu karnego, który precyzyjne wskazuje na elementy charakteryzujące ten czyn zabroniony- wykorzystanie przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu do doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego. Jest to czyn...
Kto, kiedy i jak może ograniczyć lub pozbawić Cię władzy rodzicielskiej?

Kto, kiedy i jak może ograniczyć lub pozbawić Cię władzy rodzicielskiej?

Czy małoletnie dziecko może samo decydować o swoim życiu? To zależy w jakim zakresie, ale nie trudno wyobrazić sobie do jakiego chaosu doprowadziłoby umożliwienie dzieciom kierowania swoim postępowaniem samodzielnie, bez kontroli rodziców. Rodzicom więc przysługuje...