stan klęski żywiołowej

Czym jest stan klęski żywiołowej i co dla nas oznacza?

W ostatnim czasie bardzo głośno w mediach zrobiło się o możliwości wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce, związanej z panującą epidemią koronawirusa. Stan klęski żywiołowej to jeden z trzech stanów nadzwyczajnych (obok stanu wojennego i stanu wyjątkowego) przewidzianych w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe regulacje dotyczące stanu klęski żywiołowej normuje ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

wykroczenia

Interwencja policji: prawa i obowiązki policjanta i obywatela.

Zgodnie z ustawą o policji – interwencja policji oznacza włączenie się policjanta lub policjantów w tok zdarzenia mogącego naruszać normy prawne i podjęcie działań zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku prawnego. Jak widać pojęcie interwencji jest dość nieostre, a samo włączenie się policjanta może zostać zainicjowane tak przez osobę trzecią (np. sąsiada zgłaszającego zakłócenie ciszy nocnej) jak i samego policjanta, który zauważy niepokojące go zdarzenie. Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące praw policjanta i obywatela, warto poznać podstawowe zadania policji, bowiem to pomoże nam zrozumieć lepiej cel jaki (przynajmniej zgodnie z ustawą) powinien przyświecać w wykonywaniu pracy każdemu policjantowi.