Zaznacz stronę

W poprzednich wpisach – zajmowałam się pojęciem mobbingu w miejscu pracy. O tym czym jest mobbing i jakie roszczenia przysługują pracownikowi, który stał się jego ofiarą zapewne już wiecie, a jeśli nie to odsyłam do poprzednich artykułów.

Istnieje także niestandardowa odmiana mobbingu – tak zwany staffing (od angielskiego słowa „staff” – personel, kadra, zespół). Staffing, zasadniczo polega na tym, że to pracownik lub grupa pracowników może podejmować zachowania i zaniechania godzące w przełożonego w celu wyeliminowania go z firmy czy odejścia z kierowniczego stanowiska.

 W jaki sposób pracodawca może być mobbingowany?

Staffing może przejawiać przy okazji codziennej komunikacji, wykonywanej pracy bądź naruszaniu wizerunku pracodawcy, np. poprzez ignorowanie przełożonego podczas prowadzonych rozmów, spiskowanie, wyśmiewanie bądź szerzenie plotek w grupie współpracowników. Niestety, powszechnie obowiązujące przepisy zasadniczo i wprost nie przewidują regulacji, która sankcjonowałaby mobbing skierowany przeciwko pracodawcy.

staffing w pracy

Jak pracodawca może bronić się przed staffingiem i jakie roszczenia mu przysługują?

Pracodawca może zastosować ogólne narzędzia służące dyscyplinowaniu pracownika, a wynikające wprost z kodeksu pracy. W zależności od natężenia zachowań pracownika, pracodawca może zastosować np. kary porządkowe wynikające z kodeksu pracy (np. upomnienie, naganę). Może także rozwiązać umowę z pracownikiem, a jako przyczynę uzasadniającą rozwiązanie wskazać na niedopuszczalne działania pracownika. Należy pamiętać, że takie zachowanie może być kwalifikowane jako podstawa do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia, z uwagi na fakt, iż takie działania pracownika mogą być odebrana jako rażące naruszenie obowiązków pracowniczych.

Niezależnie od rozwiązań przewidzianych w Kodeksie Pracy, celową odpowiedzią na proceder „staffingu” jest wniesienie przez pracodawcę powództwa cywilnego o naruszenie dóbr osobistych. W tym przypadku pracodawca może żądać zaniechania takiego działania, usunięcia skutków swojego czynu, np. publicznego przeproszenia lub zobowiązania pracownika dopuszczającego się „staffingu” do wypłaty zadośćuczynienia na rzecz pracodawcy bądź zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny.

Oczywiście, jak w przypadku przygotowania się do każdego procesu – każda z wyżej opisanych czynności  wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych i przeprowadzenia rzetelnego postępowania dowodowego, aby doprowadzić do osiągnięcia najkorzystniejszego dla pracodawcy rezultatu.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl

Więcej prawnych nowinek? Polub mój fanpage już dziś!