Zaznacz stronę

Wstęp

Odpowiedź na zadane w temacie pytanie oczywiście nie jest prosta ani jednoznaczna. Nie ma sztywnego cennika usług prawnych (chodzi tu o usługi adwokatów lub radców prawnych), tak jak i nie ma sztywnego cennika np. usług medycznych. Konkretna cena może być uzależniona od miasta, w którym świadczona jest usługa, doświadczenia konkretnego prawnika lub jego renomy. Czasem usługa prawna tańsza będzie w mniejszej miejscowości, a czasem z uwagi na małą konkurencję, wprost odwrotnie, korzystniejsze dla Klienta byłoby wyjechać do większego miasta, gdzie prawników jest więcej, co powoduje też większą konkurencję na rynku cen usług prawnych. Inny będzie także cennik doświadczonego prawnika, powszechnie znanego i cenionego w określonym mieście, a inny początkującego adwokata lub radcy prawnego.

Niezależnie, w niniejszym artykule postaram się te tajemnicze stawki adwokacko-radcowskie trochę przybliżyć.

Jaki jest koszt porady prawnej?

Należy pamiętać, iż każdy prawnik samodzielnie ustala stawki obowiązujące w jego kancelarii – z reguły za poradę prawną zapłacimy od 150 do 500 zł, przy trudniejszych sprawach będą to wyższe kwoty.

Pamiętać należy, iż porada prawna to samo rozeznanie się prawnika w problemie, lub przyjęcie bardziej skomplikowanej sprawy. Czasem sama porada prawna wystarczy, aby rozwiązać nasz problem lub dylemat, przykładowo zmarła dla nas bliska osoba i chcemy się rozeznać jakie prawne kroki należy podjąć po śmieci, co trzeba zrobić aby przyjąć bądź odrzucić spadek, jakie są ryzyka związane z dziedziczeniem i tym podobne – wtedy najczęściej sprawa kończy się podczas tej jednej porady prawnej. Oczywiście cena za poradę np. co do konieczności wniesienia sprawy do sądu nie obejmuje kosztów sporządzenia pozwu czy reprezentacji klienta przed sądem.

Ile kosztuje sporządzenie prostego pisma lub umowy?

Każda sprawa jest wyceniana przez prawnika indywidualnie, gdyż zasadniczo każdy przypadek jest inny. Często jednak przychodzimy do prawnika w przedmiocie mniej skomplikowanych kwestii, w których jednak pomoc prawna bywa niezbędną – przykładowo chcemy wynająć mieszkania i zależy nam na prawidłowym skonstruowaniu umowy najmu, kontrahent nie zapłacił faktury i trzeba wezwać go do zapłaty, lub zakupy w Internecie okazały się fiaskiem, gdyż sprzedawca nigdy ich do nas nie wysłał.

Przykładowe ceny usług prawnych w takich sprawach:

 • przygotowanie prostej umowy – od około 450 -1000 złotych;
 • sporządzenie pisma urzędowego, wezwania do zapłaty, wezwania do zaprzestania naruszeń – 300-750 złotych.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy przed sądem?

Podstawową minimalną stawkę wyznacza rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zarówno dla radców prawnych (Dz.U. z 2002 r. nr 163, poz. 1349), jak i adwokatów (Dz.U. z 2002 r. nr 163, poz. 1348). W sprawach cywilnych, sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). W zależności od wartości koszty te wynoszą:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Wyżej wymieniona stawka minimalna nie jest jednak wyznacznikiem dla klienta, a dla sądu, i to w przypadku spraw z urzędu oraz zasądzania wynagrodzenia wg. tzw. „norm przepisanych”.

Co to oznacza? Konkretny prawnik może w oparciu o powyżej wskazane kwoty ustalić swoje wynagrodzenie, jednak nie musi tego robić. Niezależnie jednak przedmiotowe zestawienie pozwala nam przynajmniej przybliżyć stawki prawników, tym bardziej że wielu prawników z tego rozporządzenia korzysta. Jak można interpretować treść rozporządzenia w praktyce? Jeśli przychodzimy do prawnika ze sprawą np. z zakresu prawa pracy – były pracodawca powiedzmy nie wypłacił nam wynagrodzenia, odprawy i ekwiwalentu i kwota ta opiewa na 15.500,00 złotych. Zlecając prawnikowi zajęcie się przedmiotową sprawą (przy założeniu, że jego stawki są wyliczane zgodnie z Rozporządzeniem) można liczyć się z koniecznością zapłaty wynagrodzenia w wysokości 3.600,00 złotych. Do tej kwoty należy na pewno doliczyć jeszcze obecność prawnika na rozprawie, która z zasady jest liczona niezależnie.

Są jednak różne sposoby wyliczenia wynagrodzenia i niekoniecznie znajdują oparcie w powyżej cytowanym Rozporządzeniu. Część prawników przyjmuje tzw. godzinowe wynagrodzenie, stanowiące iloczyn liczby godzin poświęconych pracy merytorycznej i stawki za roboczogodzinę. Wysokość tej stawki, jest bardzo różna; na rynku spotykamy się z kwotami od 100 złotych do kilkuset euro za godzinę pracy prawnika – w zależności od wielkości Kancelarii, specjalizacji Kancelarii, doświadczenia prawników, itp.

Co to jest success fee?

Success fee, czyli inaczej wynagrodzeni za sukces, to uzależnienie wypłaty części/całości wynagrodzenia na rzecz zleceniobiorcy od osiągnięcia pożądanego rezultatu. W przypadku usług prawniczych rezultatem tym jest zwykle wygranie danej sprawy.

UWAGA!

Profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci i radcowie prawni) nie mogą umówić się na rozliczenie wyłącznie oparte na success fee. Przepisy zawarte w kodeksach etyki adwokata i radcy prawnego wyraźnie wskazują, że niedopuszczalne jest uzależnienie wypłaty całości wynagrodzenia od wygrania sprawy.

Radca prawny czy adwokat mogą umówić się z klientem, iż w przypadku wygrania sprawy otrzymają dodatkowe środki finansowe. W umowie jednak musi znaleźć się postanowienie, że część wynagrodzenia zostanie wypłacona niezależnie od rezultatu.

Nie każda sprawa nadaje się do jej rozliczenia na zasadach premii za sukces, ta jest bowiem najczęściej stosowana do spraw w których dochodzi się dużych kwot pieniężnych lub sprawach o znacznym stopniu skomplikowania. Naprawdę niewielu profesjonalnych pełnomocników umówi się na taką formę rozliczenia, jeżeli dochodzimy kwoty kilku tysięcy złotych albo chcemy przeprowadzenia sprawy o zasiedzenie.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl. Więcej prawnych nowinek? Polub mój fanpage już dziś!