Zaznacz stronę

O różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej kilka słów pojawiło się w ubiegłotygodniowym artykule na blogu (link znajdziecie TUTAJ). W dzisiejszym artykule przypomnę jakie są plusy i minusy wynikające z założenia spółki cywilnej, jakie są elementy konieczne do jej powstania, jak zarejestrować spółkę cywilną oraz przedstawię podstawowy wzór umowy spółki cywilnej.

Czym jest spółka cywilna?

Wówczas, gdy planujemy współpracować z przynajmniej jednym partnerem biznesowym, spółka cywilna jest jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z ustawową definicją przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej umożliwia więc kilku podmiotom wspólną realizację określonego celu gospodarczego, stąd też umowa spółki cywilnej należy do kategorii umów o współpracę. Co istotne – spółka cywilna nie stanowi odrębnego podmiotu w obrocie gospodarczym. Nie wymaga też rejestracji w KRS, jej wspólnicy podlegają jedynie wpisowi do CEIDG.

Plusy i minusy spółki cywilnej:

Nim zdecydujesz się założyć spółkę cywilną przypominam o najważniejszych wadach i zaletach tego podmiotu:

MINUSY

brak statusu przedsiębiorcy z uwagi na brak podmiotowości prawnej (pamiętaj, że spółka cywilna jest po prostu umową dwóch przedsiębiorców, a nie odrębną osobą prawną!);

odpowiedzialność wspólników za wszystkie długi spółki (przypominam, że tę formę prowadzenia działalności gospodarczej polecałam, albo gdy ryzyko jest bardzo niskie, albo gdy wspólnicy to naprawdę zaufani partnerzy biznesowi lub rodzina);

PLUSY

+ proste i niemal bezpłatne założenie spółki: wystarczy umowa spółki, wpis w CEIDG oraz zgłoszenie do ZUS i GUS;

+ niskie koszty działalności spółki,

+ podatek dochodowy płacony jest wyłącznie od osób fizycznych, a więc od wspólników a nie od samej spółki,

+ możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego.

Umowa spółki cywilnej.

Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem (art. 860 § 2 k.c.), a nadto  powinna zawierać informacje o:

 1. wspólnikach,
 2. nazwie spółki – przy czym nazwa spółki cywilnej, którą tworzą osoby fizyczne, powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wspólników oraz dopisek „spółka cywilna” lub skrót s.c. Nazwa ta musi pojawić się również w umowie spółki;
 3. celu gospodarczym, dla jakiego spółka została zawiązana;
 4. przedmiocie działalności spółki wyrażonym w kodach PKD;
 5. wielkości wkładów wspólników spółki – w przypadku spółki cywilnej wkład może mieć postać np:
 • gotówki,
 • usług,
 • pracy na rzecz spółki.
 1. sposobie podziału zysków i pokrycia strat;
 2. sposobie w jaki wspólnicy zamierzają prowadzić sprawy spółki oraz o sposobie reprezentacji tego podmiotu.

Rejestracja spółki cywilnej:

 1. Dla wspólników będących osobami fizycznymi: uzyskanie wpisu w CEIDG;
 2. Zawarcie na piśmie umowy spółki cywilnej;
 3. Zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki – wniosek składa się bezpłatnie (druk RG-OP) we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym;
 4. Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki na druku NIP-2 , NIP-D (w terminie 14 dni o założenia spółki). Przy zgłoszeniu należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnej, jaką jest zawarcie umowy. Stawka podatku wynosi 0,5% z wartości wkładów wniesionych do spółki (druk PCC-3, PCC-3a);
 5. Uzupełnienie przez wspólników informacji o numerach NIP i REGON spółki we wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od rejestracji.
 6. Dodatkowo: jeżeli spółka planuje zatrudnianie pracowników lub zleceniobiorców, konieczne jest zgłoszenie jej jako płatnika składek w ZUS na druku ZUS-ZZA lub ZUS-ZUA. Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń samodzielnie.

Przykładowy wzór umowy spółki cywilnej:

umowa spółki cywilnej

 

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.