Zaznacz stronę

Postępowanie rozwodowe w rzeczywistości łączy w sobie różne roszczenia stron, nie tylko dotyczące rozwiązania związku małżeńskiego. Poza kwestią zakończenia małżeństwa, istotną dla każdego z nas sferą, jest sfera bezpieczeństwa finansowego. I właśnie w ramach postępowania rozwodowego możemy domagać się od współmałżonka realizacji różnych zobowiązań finansowych. Tak na naszą rzecz jak i wspólnych małoletnich dzieci.

W dzisiejszym wpisie przedstawię przykłady wniosków, które możesz wnieść razem z pozwem rozwodowym. Z tym założeniem, że wymienione poniżej dotyczą sfery finansowej (w kwestii roszczeń dot. opieki nad wspólnymi dziećmi przeczytasz np. TUTAJ).

 

Wniosek dotyczący świadczeń alimentacyjnych.

Sąd  z  urzędu orzeka alimenty na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron.

Niezależnie, jeśli samodzielnie konstruujesz pozew rozwodowy, dobrze jest wystąpić ze stosownym wnioskiem i wnieść o  zabezpieczenie alimentów na czas trwania rozprawy.

W pozwie należy podać wysokość alimentów, o które wnosisz.

Ważne!

Przed sporządzeniem pozwu rozwodowego zbieraj wszystkie paragony i faktury potrzebne do wykazania rzeczywistych potrzeb Twojego dziecka.

Do pozwu załącz także zaświadczenie o swoich zarobkach.

Wiesz dokładnie ile zarabia mąż (żona)? Masz ich zaświadczenie z zakładu pracy albo potwierdzenie wpływu pensji na konto? Także załącz te dokumenty za pozwem.

 

Wniosek dotyczący sposobu korzystania z mieszkania.

Mimo rozpadu więzi małżeńskiej nadal mieszkacie razem?

Sąd rozstrzygnie, w jaki sposób macie korzystać ze wspólnego mieszkania, dopóki będziecie razem mieszkać.

Jak to wygląda w praktyce? Najczęściej sąd przyznaje po jednym pokoju każdemu z małżonków, a pozostałe pomieszczenia do wspólnego użytkowania. Jeśli macie dwa mieszkania, a żona (mąż) nie mieszka w  domu, możesz także zawnioskować, aby sąd do czasu podziału majątku przyznał jedno z mieszkań Tobie, a drugie małżonkowi.

 

Wniosek dotyczący eksmisji jednego z małżonków.

Sąd w  wyroku rozwodowym może na wniosek jednego z  małżonków orzec eksmisję drugiego małżonka. Pamiętaj, że podstawą do orzeczenia eksmisji jest rażąco naganne zachowanie małżonka, które uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Uwaga!

Zachowanie to musi być uporczywe, częste, powtarzające się i o dużym nasileniu złej woli.

Pamiętaj o dowodach: świadkowie, nagrania, założona niebieska karta, notatki policyjne, itp. – to wszystko należy załączyć za pozwem.

 

Wniosek dotyczący alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa.

Małżonek, który nie jest winny rozkładu pożycia, może żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego, nawet wówczas gdy nie żyje w niedostatku. Wystarczy bowiem, aby rozwód spowodował znaczne pogorszenie sytuacji życiowej małżonka niewinnego. Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa, gdy osoba uprawniona ponownie wstąpi w związek małżeński lub gdy zmienią się okoliczności na podstawie których orzeczono o obowiązku alimentacyjnym.

Ważne!

Chcesz domagać się alimentów od byłego męża (żony) winnych rozpadu małżeństwa?

Podobnie jak w przypadku alimentów na rzecz małoletnich dzieci – przygotuj się do tego!

Zbieraj paragony i faktury oraz potwierdzenia opłat za lokal, media, telefony, Internet. Zdobądź zaświadczenie o własnych zarobkach. Zabezpiecz informacje o zarobkach współmałżonka. Wszystkie te dokumenty będą niezwykle ważne w dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych od byłego małżonka (małżonki).

 

Wniosek dotyczący podziału wspólnego majątku.

Wniosek o podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym będzie rozpoznany przez sąd tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia procesu rozwodowego.

Jeśli więc Twój mąż (żona) nie wyraża zgody lub nie możecie dojść do porozumienia co do sposobu podziału majątku, sąd nie dokona podziału. W takiej sytuacji po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego trzeba założyć kolejną sprawę tym razem wniosek o podział majątku wspólnego.

 

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: biuro@kancelariapoprawa.pl 

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.