Zaznacz stronę

Chcesz wziąć rozwód z winy męża (żony)? Jako powód wskazujesz zdradę, która miała miejsce wiele lat temu? Chcesz wiedzieć czy przebaczenia zdrady wpłynie na postępowanie rozwodowe? Przeczytaj wpis na naszym blogu i rozwiej swoje wątpliwości.

Co to jest przebaczenie?

Definicji przebaczenia nie znajdziecie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. O przebaczeniu możemy mówić, gdy mimo iż doszło do naruszenia więzi małżeńskiej poprzez jakieś naganne zachowanie drugiej strony (męża czy żony) np. zdradę, strona pokrzywdzona chce kontynuować małżeństwo. Można więc przyjąć założenie, że mimo tego nagannego zachowania drugiej strony, nie doszło do rozpadu więzi uczuciowej małżonków.

Przebaczenie wprost czy przebaczenie domniemane?

Pewne wątpliwości może budzić forma przebaczenia. Czy niewierny mąż powinien błagać o przebaczenie z bukietem kwiatów. A zdradzona żona, oficjalnie i wprost przyjąć błagania o wybaczenia. Dodatkowo np. uzewnętrzniając przebaczenie we wpisie na Facebooku? Zdaje się, że niekoniecznie.

Konieczne jest jednak jakiekolwiek uzewnętrznienie tego przebaczenia oraz przede wszystkim to, aby np. małżonek zdradzony w ogóle o zdradzie wiedział. Trudno bowiem twierdzić, iż ktoś przebaczył zdradę, o której nie miał pojęcia.

Wina a rozwód.

W poprzednich wpisach na blogu (archiwum bloga fraza: ROZWÓD) możecie przeczytać o tym, czym jest wina w rozpadzie związku małżeńskiego. Przypominam, że jedną z przyczyn zawinionego rozpadu związku jest zdrada małżeńska. Jaki więc wpływ ma przebaczenie na zdradę? Czy jeśli przebaczysz, możesz później powoływać się na zdrady małżeńskie i wnosić o wyłączną winę w rozpadzie męża czy żony?

Przebaczenie a wina.

Przy ustaleniu zawinionych przyczyn rozpadu małżeństwa istotna jest kwestia wybaczenia przez małżonka drugiemu małżonkowi jego wcześniejszych nagannych zachowań. Jak wskazuje Sąd Najwyższy – wybaczenie uwarunkowane jest poprawą zachowania w przyszłości. Jeśli małżonek ponownie dopuszcza się takich samych bądź podobnych zachowań, co uprzednio wybaczone, to drugi z małżonków ma prawo powoływać się na doznane uprzednio krzywdy. Mogą one również zostać uznane za współprzyczynę rozkładu pożycia.

Jeśli naganne zachowanie miało miejsce wiele lat temu, a następnie strony kontynuowały w miarę poprawny związek, to należy przyjąć, że to wcześniejsze zachowanie nie było przyczyną rozpadu rodziny.

Kiedy zaś negatywne zachowania małżonka stanowią ciąg zdarzeń, któremu towarzyszyły kolejne akty przebaczenia przez współmałżonka, to zdradzony (wielokrotnie) małżonek może odmówić dalszego kontynuowania związku i powołać się na winę drugiego.

Litościwy małżonek – winny rozwodu?

Możemy wyobrazić sobie i taką sytuację, że ten który wybaczył  jednorazowy „skok w bok” wciąż o nim przypomina i wykorzystuje jako argument w prowokowanych przez siebie kłótniach. Wówczas, to zachowanie małżonka, może dać  podstawę do rozważenia współwiny za rozkład pożycia.

Podstawy takie istnieją również wówczas, gdy małżonek w sposób niewspółmierny reaguje na zawinione zachowanie drugiego małżonka. Tym samym, pogłębiając i utrwalając rozpad rodziny, zamiast próbować ratować małżeństwo. Jak bowiem wiadomo, każdą sprawę rodzinną powinno się zawsze analizować indywidualnie!

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl 

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.