Zaznacz stronę

Mimo tego, że obecnie w zasadzie cała nasza uwaga zwrócona jest w stronę problemów prawnych, gospodarczych i społecznych związanych z trwającą pandemią, to nie oznacza iż problemy w wielu polskich domach nie istnieją. Co więcej, wiele wskazuje na to, że np. w Chinach, które uporały się z epidemią koronawirusa, pojawił się za to inny problem – rośnie liczba rozwodów. W jednym z urzędów w ciągu ostatnich trzech tygodni, ponad 300 par chciało oficjalnie zakończyć swój związek. W mieście Xi’an jednego dnia napłynęło aż 14 wniosków o rozwód. W niektórych urzędach zdecydowano się na wprowadzenie limitu – maksymalnie 10 rozwodów dziennie  (źródło: onet.pl). Wskazuje się, że przyczyną tego stanu rzeczy jest kwarantanna i stres nią spowodowany.

Chce się rozwieść – ale czy na pewno?

Najpierw należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie doszło do zupełnego i trwałego rozpadu związku. Może są to chwilowe kłopoty, które jesteście w stanie rozwiązać poprzez rozmowę lub terapię małżeńską.

Jeśli zastanawiasz się, co to jest zupełny i trwały rozpad związku małżeńskiego – to odpowiedz sobie na pytania:

  • czy i od kiedy faktycznie wygasła miłość w waszym związku (czy na pewno nie kochasz męża/ żony)?
  • czy i od kiedy wygasła bliskość fizyczna w waszym związku?
  • czy prowadzicie dalej wspólny dom, wspólne gospodarstwo domowe, macie jeden budżet, a jeśli nie to od kiedy?

W doktrynie prawa, wskazuje się bowiem często, że jeśli stan rozpadu związku trwa co najmniej pół roku, wówczas można przyjąć, że ma on charakter trwały. Oczywiście, bywają sytuacje, które z uwagi na ogromny negatywny ładunek emocjonalny (np zdrada), doprowadzają do nagłej, ale i nieodwracalnej decyzji o rozpadzie związku.

Jak się przygotować do rozwodu?

Przygotuj potrzebne dokumenty: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci. Uważasz, że winnym rozpadu jest mąż (lub żona) zastanów się jakie dowody to wykażą. Jeśli są to maile, SMS-y, rozmowy na komunikatorach typu WhatsApp, warto przygotować stosowne wydruki. Jeśli o złym stanie waszego związku mają coś do powiedzenia bliscy: rodzina, przyjaciele, sąsiedzi – warto zawczasu skompletować ich adresy zamieszkania. To wszystko będzie niezbędne aby prawidłowo napisać pozew rozwodowy.

Pozew – napisać samemu czy iść do prawnika?

Wbrew pozorom, w postępowaniu rozwodowym sąd nie tylko rozpozna sprawę rozwiązania małżeństwa stron, ale jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci ustali kontakty rodziców z dziećmi oraz kwestię alimentów, dodatkowo ustali co ze wspólnym mieszkaniem małżonków – kto i jak ma je zamieszkiwać. Może także ustalić alimenty na rzecz współmałżonka.

Jest to długotrwałe, bardzo stresujące i skomplikowane postępowanie sądowe, dotyczące jednocześnie najbardziej istotnej kwestii naszego życia jaką są stosunki rodzinne, toteż rekomendowałabym skorzystanie z pomocy prawnika.

Ile czeka się na sprawę rozwodową od złożenia pozwu?

Gotowy pozew składamy w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Przy założeniu, że nasz pozew został prawidłowo skonstruowany, nie zawiera żadnych braków formalnych – sąd po upływie średnio 3 miesięcy (czasem odbywa się to znacznie szybciej, czasem zaś trwa to dłużej) prześle pozew drugiej stronie i zobowiąże ją do złożenia odpowiedzi.

Sąd wyznaczy datę pierwszej rozprawy dopiero po uzyskaniu od pozwanego jego odpowiedzi na pozew lub gdy ten nie udzieli jej we wskazanym terminie.

Często Sąd z urzędu skieruje strony do postępowania mediacyjnego, które trwa np. miesiąc lub dwa kolejne miesiące.

Ile czasu minie od złożenia pozwu do wyznaczenia pierwszej rozprawy rozwodowej?

Przed ogłoszeniem stanu epidemii, średni czas oczekiwania w prowadzonych przeze mnie sprawach (na ternie Krakowa) wynosił około pół roku od dnia złożenia pozwu.

Obecnie myślę, że czas ten może się wydłużyć nawet do 9 miesięcy.

Ile trwa całe postępowanie rozwodowe?

Jak widać od czasu złożenia pozwu, aż do czasu pierwszej rozprawy może minąć pół roku, czasem może i dłużej. Oczywiście im więcej rozpraw (to zależy od obszerności postępowania dowodowego), tym dłużej trwać będzie wasz rozwód. Zasada jest taka, że kiedy strony wzajemnie wnoszą o ustalenie winy współmałżonka, nie chcą się zgodzić na zaproponowane wzajemnie ustalenie kontaktów z dziećmi, to takie postępowanie może trwać nawet kilka lat.

Możliwe jest uzyskanie wyroku już na pierwszej rozprawie przed sądem. Decyduje o tym jednak nie tyle sam sąd, co okoliczności danej sprawy i zgodna wola małżonków. Jeśli bowiem w sprawie nie ma małoletnich dzieci, strony wspólnie wnoszą o nieorzekanie o winie żadnej ze stron i zgadzają się, co do konieczności rozstania, to sąd przy braku wątpliwości powinien wydać wyrok już na pierwszej rozprawie.

Czas trwania rozwodu z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie.

W Krakowie, w przypadku zgodnych wniosków stron, co do braku orzeczenia o winie, konieczności rozwiązania związku oraz zgodnego wniosku dot. opieki i alimentacji wspólnych dzieci – możliwe jest zakończenie związku na jednej rozprawie już w 4-6 miesięcy od dnia złożenia powództwa.

Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja, w której żądano rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków – tu trzeba czekać średnio 12 miesięcy lub dłużej. To zależy od stanu skomplikowania sprawy, ilości dowodów, itp.

Wpływ na taki stan rzeczy ma chociażby konieczność przeprowadzania długotrwałego postępowania dowodowego (nie da się tego bowiem zrobić na jednej rozprawie).

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Koszt opłaty sądowej jest stały i obecnie wynosi 600 zł. Do tego dochodzą koszty zastępstwa procesowego. Co jasne, będą one uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy.

Jeśli decydujesz się na rozwód bez orzekania o winie (przy braku dzieci) na pewno koszt obsługi prawnej będzie mniejszy. Średnio w Krakowie to koszt rzędu od 2500 zł netto do 5000 zł netto.

Rozwody z orzekaniem o winie wiążą się z kolei z dłuższym i kosztowniejszym postępowaniem, kwoty rozwodów z orzekaniem o winie będą więc oscylować od 4000 zł netto do nawet 10.000 zł netto i więcej przy bardzo skomplikowanych sprawach.

Powyższe koszty są rzecz jasna szacunkowe, bowiem każda sprawa jest indywidualna, przy bardzo dużym stopniu skomplikowania, dużej ilości rozpraw koszty te mogą znacznie przewyższać wskazane powyżej kwoty szacunkowe. Prawnik, na którego się zdecydujesz dokona zawsze indywidualnej wyceny w oparciu o stan faktyczny Twojej sprawy.

 

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.