eksmija męża żony kraków

Kiedy sąd orzeknie eksmisję przemocowego małżonka?

Jednym z elementów orzeczeń rozwodowych jest sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Czasami sytuacja jest o tyle trudna, iż jeden z małżonków wykazuje wyjątkowo naganną postawę i budzi lęk i niepokój u pozostałych domowników. Co zrobić w takiej sytuacji? W przypadku stosowania agresji, przemocy czy też innego uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie zachowania warto zastanowić się nad próbą eksmisji takiego małżonka.

kraków adwokat od rozwodów

5 zmian jakie rozwód może przynieść w twoim życiu!

O ile przyczyną rozwodu jest trwały i zupełny upadek więzi między dwojgiem ludzi – małżonków, tak już jego skutki obejmują swoim zasięgiem szersze grono osób. Rozwód przynosi wiele zmian zarówno dla samych rozwodzących się małżonków, ale również dla ich rodzin, szczególnie dla dzieci. Oczywistym skutkiem rozwodu jest rozwiązanie małżeństwa. Małżonkowie stają się osobami wolnymi, a…