Zaznacz stronę

Dla kogo?

Program „Wakacyjna Akademia Umów” to szkolenie online stworzone z myślą o studentach oraz aplikantach prawa, którzy:

 • chcą podnieść swoje kwalifikacje z prawa umów;
 • czują, że brakuje im praktyki i wskazówek dotyczących konstruowania umów;
 • chcą podszkolić swoje umiejętności w zakresie pisania umów;
 • pragną zdobywać praktyczną wiedzę, która szybko pozwoli im tworzyć zarówno proste, jak i bardziej skomplikowane, kontrakty;
 • chcą uzupełnić swoje CV o nowe, praktyczne umiejętności i tym samym, zaimponować przyszłemu pracodawcy.

Czy w kursie mogą uczestniczyć także inne osoby?

Tak, szkolenie jest tak stworzone, aby każda osoba chcąca poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa umów, mogła szybko zrozumieć materię prawa kontraktowego. W szczególności, kurs jest odpowiedni dla młodych przedsiębiorców, asystentów i asystentek zarządów i zarządów firm.

Harmonogram szkolenia:

DZIEŃ I:

20 lipca 2022 roku (środa)

 

PANEL I (16:00-16:45):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Od czego zacząć pisząc umowy (komparycja, preambuła, analiza stanu faktycznego sprawy)”

 PANEL II (16:50-17:35):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Od czego zacząć pisząc umowy (konstruowanie poszczególnych zapisów)”

 PANEL III (17:40-18:25):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Od czego zacząć pisząc umowy – część praktyczna”

 PANEL IV (18:30-19:15):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Od czego zacząć pisząc umowy – część praktyczna”

DZIEŃ II:

21 lipca 2022 roku (czwartek)

 

PANEL I (16:00-16:45):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Jak napisać umowę – na przykładzie umowy pożyczki”

 PANEL II (16:50-17:35):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Jak napisać umowę – na przykładzie umowy sprzedaży

 PANEL III (17:40-18:25):

Radca prawny Anna Poprawa:

ĆWICZENIA (rozwiązujemy kazusy)

 PANEL IV (18:30-19:15):

Radca prawny Anna Poprawa:

ĆWICZENIA (rozwiązujemy kazusy)

DZIEŃ III:

27 lipca 2022 roku (środa)

 

PANEL I (16:00-16:45):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Umówmy się, ale tylko trochę” – umowy przedwstępne, listy intencyjne, umowy ramowe i inne. Omówienie z przykładami:

 • listów intencyjnych, memorandum of understanding,
 • umowy ramowe i organizacyjne,

 PANEL II (16:50-17:35):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Umówmy się, ale tylko trochę” – umowy przedwstępne, listy intencyjne, umowy ramowe i inne. Omówienie z przykładami:

 • ciągi umów, stałe stosunki handlowe,
 • niedefinitywne umowy zobowiązujące,

 PANEL III (17:40-18:25):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Umówmy się, ale tylko trochę” – umowy przedwstępne, listy intencyjne, umowy ramowe i inne. Omówienie z przykładami:

 • umowy przedwstępne,
 • klauzule dodatkowe w specyficznych warunkach umów przedwstępnych: warunki, odstępne, terminy, ujawnienie uprawnień z umów przedwstępnych w księgach wieczystych, zadatki i zaliczki, klauzule egzekucji z aktów notarialnych w umowach przedwstępnych.

 PANEL IV (18:30-19:15):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Umówmy się, ale tylko trochę” – umowy przedwstępne, listy intencyjne, umowy ramowe i inne – praktyka.

DZIEŃ IV:

28 lipca 2022 roku (czwartek)

 

PANEL I (16:00-16:45):

Dr Kuba Gąsiorowski:

Kontynuacja PANELU IV z Dnia III: „Umówmy się, ale tylko trochę” – umowy przedwstępne, listy intencyjne, umowy ramowe i inne – praktyka.

 PANEL II (16:50-17:35):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Mamy umowę, czy nie?” – różne tryby kontraktowania:

 • tryb ofertowy,
 • tryb elektroniczny,
 • oferta modyfikacyjna,
 • milczące i konkludentne przyjmowanie ofert,

 PANEL III (17:40-18:25):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Mamy umowę, czy nie?” – różne tryby kontraktowania:

 • tryb przetargowy,
 • tryb negocjacyjny,
 • pismo potwierdzające,
 • umowa zawierana przez pełnomocnika i osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa,
 • wzorce umowne.

PANEL IV (18:30-19:15):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Mamy umowę, czy nie?” – różne tryby kontraktowania – ćwiczenia praktyczne.

DZIEŃ V:

3 sierpnia 2022 roku (środa)

PANEL I (16:00-16:45):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Zabezpiecz swój kontrakt!”

 PANEL II (16:50-17:35):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Zabezpiecz swój kontrakt!”

 PANEL III (17:40-18:25):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Zabezpiecz swój kontrakt! – część praktyczna”

 PANEL IV (18:30-19:15):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Zabezpiecz swój kontrakt! – część praktyczna”

DZIEŃ VI:

4 sierpnia 2022 roku (czwartek)

PANEL I (16:00-16:45):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Najczęstsze błędy w umowach”

 PANEL II (16:50-17:35):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Najczęstsze błędy w umowach”

 PANEL III (17:40-18:25):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Najczęstsze błędy w umowach – część praktyczna”

 PANEL IV (18:30-19:15):

Radca prawny Anna Poprawa:

„Najczęstsze błędy w umowach – część praktyczna”

DZIEŃ VII:

10 sierpnia 2022 roku (środa)

PANEL I (16:00-16:45):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Co podmiot liryczny miał na myśli?” – zasady interpretacji kontraktów w ich tworzeniu i stosowaniu

Odpowiedź na pytania:

 • czy można „podchodzić się” wzajemnie przy pisaniu umów?
 • czy każdą intencję trzeba ujawniać przy negocjowaniu umowy?
 • czy jeśli strony miały różne intencje to w ogóle mamy umowę?
 • co ma pierwszeństwo: tekst kontraktu, czy intencje?

PANEL II (16:50-17:35):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Co podmiot liryczny miał na myśli?” – zasady interpretacji kontraktów w ich tworzeniu i stosowaniu

Odpowiedź na pytania:

 • w jaki sposób rekonstruować znaczenie kontraktu w procesie wykładni?
 • czy można odpowiednią klauzulą nakazać sądowi, żeby znaczenie umowy wyławiał tylko z tekstu i zignorował cel umowy, wolę stron, zwyczaje i zasady współżycia społecznego?
 • jak działają in favorem contractus, contra proferentem oraz inne reguły wykładni umów?
 • jak formy szczególne czynności prawnych wpływają na zasady wykładni oświadczeń woli?

 PANEL III (17:40-18:25):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Co podmiot liryczny miał na myśli?” – zasady interpretacji kontraktów w ich tworzeniu i stosowaniu – ćwiczenia praktyczne

 PANEL IV (18:30-19:15):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Co podmiot liryczny miał na myśli?” – zasady interpretacji kontraktów w ich tworzeniu i stosowaniu – ćwiczenia praktyczne

DZIEŃ VIII:

11 sierpnia 2022 roku (czwartek)

PANEL I (16:00-16:45):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Mamy ważną umowę, ale w procesie jej nie wykorzystamy” – wpływ przepisów KPC na formę i treść czynności prawnych w obrocie:

 • zakazy dowodowe w KPC dotyczące dokumentów – prowadzenie dowodu na fakt dokonania czynności
 • zakazy dowodowe w KPC dotyczące dokumentów – prowadzenie dowodu na treść czynności

PANEL II (16:50-17:35):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Mamy ważną umowę, ale w procesie jej nie wykorzystamy” – wpływ przepisów KPC na formę i treść czynności prawnych w obrocie:

 • dodatkowe zakazy dowodowe w KPC w sprawach gospodarczych
 • wpływ niektórych przepisów egzekucyjnych na formę czynności prawnych

PANEL III (17:40-18:25):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Mamy ważną umowę, ale w procesie jej nie wykorzystamy” – wpływ przepisów KPC na formę i treść czynności prawnych w obrocie – ćwiczenia praktyczne.

PANEL IV (18:30-19:15):

Dr Kuba Gąsiorowski:

„Mamy ważną umowę, ale w procesie jej nie wykorzystamy” – wpływ przepisów KPC na formę i treść czynności prawnych w obrocie – ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący:

Anna Poprawa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Radca prawny, członkini krakowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Właścicielka kancelarii radcowskiej w Krakowie. Prowadzi edukacyjne profile prawne na Facebooku i Instagramie. Za swoją działalność edukacyjną w social-mediach w 2020 roku została nagrodzona wyróżnieniem DOSKONAŁOŚĆ SIECI 2020 prestiżowego miesięcznika dla kobiet Twój Styl w kategorii wiedza.

Od lat specjalizuje się w obsłudze mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pomaga zakładać spółki, stowarzyszenia, fundacje. Od wielu lat zajmuje się audytem prawnym przedsiębiorstw, pomaga w prawidłowym przeprowadzeniu procesów inwestycyjnych. Rozwiązuje także małe spory, małe dylematy prawne – doradza klientom indywidualnym, w tym konsumentom, wyjaśnia zawiłości prawa, pomaga stworzyć stosowne pisma, komunikuje się z drugą stroną, szuka korzystnych rozwiązań każdego sporu.

Dr Kuba Gąsiorowski – adwokat, doktor nauk prawnych (tytuł naukowy uzyskany z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie). Specjalista z zakresu praktyki międzynarodowego prawa handlowego, prawa cywilnego, własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także nieruchomości i rozwiązywania sporów.

Doradzał klientom w sporach i transakcjach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, na rynkach Unii Europejskiej oraz krajów Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej. W swojej karierze pracował także przy postępowaniach arbitrażowych prowadzonych według reguł Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, czy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Aktywny naukowo: alumn stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, które odbywał w Instytucie Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Columbus School of Law w Waszyngtonie D.C., współpracownik krakowskich uczelni prawniczych, autor publikacji naukowych z międzynarodowego prawa handlowego i porównawczego, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych. Aktywny publicystycznie: moderował panele w trakcie Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, towarzyszącego Forum Ekonomicznemu w Krynicy, a także publikuje w mediach na temat międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych, historii oraz instytucji.

Jak się zapisać?

Rejestracja jest dostępna pod linkiem (kliknij): REJESTRACJA

Jaki jest koszt szkolenia?

Koszt szkolenia to tylko 997 złote!

W ramach kursu: 32h zajęć lekcyjnych z zakresu prawa umów. Dostęp online i offline do kursu, dostęp do wszystkich materiałów, kontakt z prowadzącymi. 

Płatność:

Faktura pro forma zostanie przesłana dla zarejestrowanych użytkowników po ich weryfikacji tj. po dniu 11 lipca 2022 roku

Do kiedy mogę się zapisać?

Zapisy przyjmujemy tylko do 17 lipca 2022 roku.

LIMIT 30 MIEJSC NA ZAJĘCIA!


Uwaga: Organizator zastrzega możliwość odwolania wydarzenia w przypadku braku zgłoszenia wystarczającej liczby chętnych do uruchomienia szkolenia.


Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego, ulica Skałeczna 2, 31-065 Kraków, e-mail: anna@kancelariapoprawa.pl, telefon: +48 570 800 790
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  A. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia lub wykładu (wydarzenia) przez Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego;
  B. udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych z wydarzenia;
  C. udostępniania Państwu materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego;
  D. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie www:www.kancelariapoprawa.pl oraz na profilach Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego w portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, odpowiednio:
  – art. 6 ust. 1 lit. b) i f) dla ust. 3. pkt. A. i B. niniejszej klauzuli,
  – art. 6 ust. 1 lit. a) dla ust. 3. pkt C. i D. niniejszej klauzuli;
 5. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy wyrażeniu zgody jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. Udzielenie zgody w pozostałych przypadkach jest dobrowolne;
 6. Odpowiednio do wyrażonych przez Państwa zgód przy rejestracji na wydarzenie, dane będą przetwarzane przez media społecznościowe Facebook lub LinkedIn w ramach udostępnienia ich na profilach Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego we wspomnianych mediach.
 7. Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu w tym przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie rachunkowości (w przypadku płatnego uczestnictwa). Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: anna@kancelariapoprawa.pl
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. W przypadku dodatkowych pytań w sprawie przetwarzania danych prosimy o kontakt: anna@kancelariapoprawa.pl